En kyrka som tar ställning

"Alla människors lika värde" - de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll, och vi socialdemokrater vill se en öppen folkkyrka där det finns plats för alla - oavsett bakgrund eller vart på trons väg man befinner sig.
I dag är svenska kyrkan en öppen och samhällsengagerad folkkyrka. En kyrka där alla kan hitta sin plats. Men detta hotas av partier som vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. I en tid där populisten och extremismen ökar vill vi att Svenska kyrkan fortsätter vara en god förebild som säger ifrån när människovärdet kränks, och som står upp för allas lika värde. En kyrka som enar i stället för delar.

Vi som kristna tror att jorden är Guds skapelse och att vi människor har fått den till låns. Med detta följer ett stort ansvar. Vi behöver lämna över en jord med rent vatten och ren luft till dem som tar över lånet efter oss. Därför är det självklart för oss att kyrkan ska vara en förebild när det gäller arbetet med miljö- och klimatfrågor samt arbetet för en rättvisare värld. Den sociala hållbarheten ska genomsyra Svenska kyrkans arbete.

Tror du, liksom vi, på en demokratisk folkkyrka som tar ställning? Rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet. Tillsammans gör vi skillnad!

Läs mer under länkarna.

Valda i Kyrkovalet 2017

Kyrkovalslista

Kyrkopolitiskt program

 

facebook Twitter Email