Nässjö är gemenskap och delaktighet

Läs mer om oss Engagera dig Kom med Vår politik
VIKTIG NYHET

Rösta på dina kandidater

Den 22 till 24 mars har Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress. Till kongressen ska Socialdemokraterna i Jönköpings län välja 13 stycken ombud från tre valkretsar. Socialdemokraterna håller i mars sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Temat för kongressen är Framtidsinriktad utbildningspolitik och Partiet som organisation. Det är medlemmarna i partiet som utser ombuden…

Läs mer

Adventsfika

Söndagen den 2:a december på julskyltningen kommer vi att ha öppet hus i vår lokal på Esplanaden 2A. Vi bjuder på fika mellan 15.00 och 19.00. Välkommen in en stund.

Läs mer

(S)-möte – Nässjö – Ett annat Småland

Öppet medlemsmöte med Socialdemokraterna i Nässjö. Tisdagen den 27 november 2018 klockan 18.30 ABF, Storgatan 25 C i Nässjö Nässjö – ett annat Småland Hela kommunens platsvarumärke Katrin Fritz informerar Övrigt på dagordningen: – Nomineringar till styrelser och nämnder – Samverkan för Nässjö kommun – Budget 2019 för Socialdemokraterna Nässjö kommun – Nomineringar till Partidistriktet –…

Läs mer

Det parlamentariska läget efter valet – Fika &(S)nack

Det parlamentariska läget i Nässjö kommun efter valet

Plats: (S)planaden Tid: Tisdagen den 16 oktober kl 18.30 Hur ser det parlamentariska läget i Nässjö kommun ut efter valet? Bo Zander medverkar. Välkmna Nordöstra S-föreningen

Läs mer

Samverkan Nässjö kommun

Vi presenterar idag vad vi 3 partier, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, vill för vår kommun – Nässjö. Vi är överens om att ta ansvar och utveckla vår kommun. Därför har samarbetet fått namnet Samverkan Nässjö kommun. Nässjö kommun behöver ett samarbete där partier vill ta ansvar och vara i ledning. Vi har följande punkter som ledande i detta arbete.

Tillsammans– detta innebär att det är vi som bor och verkar i Nässjö kommun och alla behövs. Öppenhet– vi strävar efter transparens och delaktighet Närvarande – vi ska vara närvarande politiker och förankrade i kommuninvånarnas vardag Hållbarhet– Samverkan Nässjö kommun ska arbeta för målen i Agenda 2030. Jobben – Det framgångsrika arbete som bedrivs tillsammans…

Läs mer

Brandstationen i Bodafors – Fika &(S)nack

Brandstationen i Bodafors

När: tors, den 11 oktober, 18:30 – 20:30 Var: Brandstationen i Bodafors   Program – Räddningstjänstens personal/kompetensförsörjning – Hur fungerar kompetensförsörjningen totalt inom räddningstjänsten? – Hur fungerar kompetensförsörjningen lokalt ? Medverkande: Nisse Broström, lokal brandchef Allmänheten är hjärtligt välkommen! Bodafors Socialdemokratiska Förening Fika/Välkomna

Läs mer
facebook Twitter Email