Tillsammans mot framtiden!

Läs mer om oss Engagera dig Kom med Vår politik

Fika & (S)nack – Jobbstrategin

När: Onsdagen den 23 september kl. 18.30-20.30 Var: Vår lokal, (S)planaden på Esplanaden 2A Vi träffas och diskuterar Nässjö kommuns Jobbstrategi tillsammans med Helen Tarenius från Nässjö kommunledningskontor. Alla är välkomna, men vi begränsar oss till 20 personer så vi kan hålla avståndet. Först till kvarn… Välkomna Nord östra (S)-föreningen

Läs mer

Nu höjer vi pensionerna

Pensionerna behöver höjas. När vi ser att människor i vanliga yrken får en orimligt låg pension trots ett långt arbetsliv måste vi agera. Nu inför vi därför ett pensionstillägg enligt livsinkomstprincipen, som innebär en höjning upp till 600 kr. Att beskatta människor som arbetat ett helt arbetsliv mer än de som arbetar är orättvist. Nu…

Läs mer

Nya åtgärder för att bekämpa kriminalitet

Kriminaliteten ska bekämpas med hela samhällets samlade kraft. Att bekämpa brott och öka tryggheten är en av den S-ledda regeringens högst prioriterade frågor. I budgeten för nästa år föreslås flera nya åtgärder för att bekämpa brotten mot till exempel unga på glid. Fler åtgärder för att stoppa rekrytering till gängen Dagens unga ska inte bli…

Läs mer

Social rättvisa

Regeringen har presenterat budgetsatsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället: en återhämtningsbonus för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden, höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar som inte lever ihop samt utökade medel för bostadsbidrag. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och…

Läs mer

Satsningar på forskning för att återstarta ekonomin

Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning. Sverige är idag ett framgångsrikt forsknings- och innovationsland. Vi har många starka forskningsmiljöer inom olika områden (t.ex. medicin, kemi, agronomi,…

Läs mer

Höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

Vi har gjort stora satsningar på skolan de senaste åren. Men vi är inte nöjda. För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför bland annat att det statliga…

Läs mer

Miljardsatsning på grön återhämtning

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset och minska smittspridningen. Det är nu avgörande med en grön omställning som utgångspunkt för återhämtningen efter krisen. Investeringar i industrins klimatomställning, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen. Investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela…

Läs mer
facebook Twitter Email