Vi säger hellre vi än dom

Det verkar inte finnas någon konsensus om hur man definierar mångfald. Inom olika forskningsområden i Sverige är det ett begrepp som beskriva variationen av de olika egenskaperna hos individer i en social grupp.  I ett politiskt sammanhang är det betraktas som positivt och eftersträvansvärt. Vad betyder mångfald för dig som Nässjöbo?Inom Socialdemokrater för tro och…

Läs mer

F(S)-gruppmöte – Budgetförutsättningar

När: Måndagen den 19 april kl: 18:00 – 21:00 VarZoom Beskrivning: Alla med politiska förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna i Nässjö kommun träffas för att diskutera aktuella frågor. Denna gången träffas vi på Zoom. Välkomna

Läs mer

Styrelsemöte Socialdemokraterna i Nässjö kommun

När: Tisdagen den 13 april kl: 18:00 – 20:30 Var: Digitalt via Zoom Beskrivning: Styrelsen träffas för digitalt möte via Zoom

Läs mer

Fika & (S)nack – Kyrkovalet

När: Måndagen den 12 april, 18:30 – 20:30 Var: Digitalt möte via Zoom Beskrivning Måndagen den 12 april kl 18.30 Socialdemokraterna och Svenska kyrkan. Vi inspireras inför kyrkovalet! Medverkar gör Marie Johansson från Gislaved som är aktiv i kyrkan lokalt, i stiftet och på nationell nivå. Länken till mötet har sänds ut till alla medlemmar…

Läs mer

F(S)-gruppmöte

När: Måndagen den 29 mars kl; 18:00 – 21:00 Var: Digitalt möte via Zoom Beskrivning:Alla med politiska förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna i Nässjö kommun träffas för att diskutera angelägna och aktuella frågor Mötet inleds med ett samtal om trygghetsfrågor tillsammans med Kommunpolis Anders Sjöö.

Läs mer

Årsmöte

När: Tisdagen den 23 mars, 18:30 – 21:00 Var: Digitalt möte via Zoom Beskrivning Socialdemokraterna i Nässjö håller årsmöte. * Sedvanliga årsmötesförhandlingar * Behandling av motioner till partikongressen * Nomineringar av ombud till partikongressen * Nomineringar till riksdag och regionlistor * Kyrkovallistan * Övrigt Gäst frånpartidistriktet: Marcus Eskdahl, regionråd En sluten omröstning går inte att…

Läs mer
facebook Twitter Email