Socialdemokraterna i Nässjö

Socialdemokraterna i Nässjö kommuns officiella hemsida.

Ett stort Tack!

Till alla som har jobbat i valrörelsen.
Läs mer

Vårt lokala valprogram del 4. TRYGGHET I VARDAGEN

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Den fjärde och sista delen handlar om trygghet i vardagen. Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Vi behöver samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen och stärka sammanhållningen i hela landet och i vår kommun.Trygghetsaspekten ska finnas med när vi bygger framtidens Nässjö.

Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla. Vi säger därför nej till ”Lagen om valfrihet”. Skattemedel ska gå till välfärd och inte till vinster. Vi har investerat i att öka bemanningen och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi genomför också en särskild satsning på att öka kunskapen och kompetensen och för att…

Läs mer

Vårt lokala valprogram del 3. MILJÖFRÅGOR – ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Del tre handlar om hur vi bygger ett miljövänligt samhälle som är hållbart över tid. Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Och att lösa klimatkrisen. Här kommer del tre som handlar om miljöfrågor och hur vi bygger ett samhälle som är hållbart även över tid. Genom de ”Globala målen för hållbar utveckling” kan det här upp- nås. I alla länder. För alla människor. Vi ska göra vad vi kan i vår kommun för att uppnå dessa.

Sverige är ett miljöland i framkant. Vi ska minska utsläppen av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden och skapa en giftfri miljö. Miljöåtgärder kan samtidigt stärka vår konkurrenskraft. Vårt arbete med Västra staden är ett bra exempel på detta. Där kan vi via utvecklingsarbete, inom bland annat smart teknik, bidra till att skapa förutsättningar för företag…

Läs mer

Vårt lokala valprogram del 2. UTBILDNING OCH ARBETE

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Del 2 redovisas här. Den handlar om urbildning och arbete. Under den snabba förändringstaktsom råder i dag måste vi vara beredda att byta jobb flera gånger under vår yrkeskarriär. Det innebär att vi måste delta i flera utbildningsinsatser under ett yrkesliv. En växelverkan mellan arbete och kompetensutvecklingsinsatser blir därför mer aktuell.

Sveriges framtid byggs i skolan. Barn/elever måste få de färdigheter och kunskaper som behövs för framtiden. Samtidigt ska vi ha en verksamhet i våra förskolor och skolor som präglas av lust och nyfikenhet. Den pedagogiska utvecklingen ska gör att våra barn/elever når goda studieresultat. Men det ska också gynna en inre motivation hos eleverna. Vi…

Läs mer

Vårt lokala valprogram del 1. BOSTÄDER

Här presenterar vi vårt valmanifest del för del. Det består av fyra delar och varje del går in i de andra. Det finns inga skarpa gränser. I slutet av varje stycke finns prioriteringarna. Första delen handlar om bostäder och utbyggnad. För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet. Bostadspolitiken är en viktig del av välfärdspolitiken. Men tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Bostadsbristen i dagens Nässjö gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb somfinns. Ungdomar har samtidigt svårt att flytta till ett första eget boendeoch studenter har problem att få bostad på studieorten. Vi vill därför bygga fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med…

Läs mer

Ökad insyn och stopp för snabba sidbyten för politiker

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle – ett tryggare Sverige. Med privatiseringar och stora offentliga upphandlingar följer också korruptionsrisker. Efter medias granskningar om turerna kring Nya Karolinska är det dags att öka medborgarnas insyn i politikers ekonomiska intressen och stoppa snabba sidbyten från politik till lobbyföretag – också i landsting och kommuner.

Läs mer här!

Läs mer
facebook Twitter Email