Socialdemokraterna i Nässjö

Socialdemokraterna i Nässjö kommuns officiella hemsida.

Rösta i kyrkovalet

Läs mer

Kom ihåg att rösta senast på söndag

Läs mer
Kampanj för kyrkovalet

Samtalskampanj

Vad gör väl lite regn? Ska vi kampanja så gör vi! Kom ihåg att rösta i kyrkovalet. Socialdemokraterna Nässjö.

Läs mer

Stefan Löfven avgår som partiordförande

I sitt sommartal den 22 augusti 2021 meddelade Stefan Löfven att han kommer att lämna uppdraget som Socialdemokraternas partiordförande i samband med höstens partikongress.

Under höstens partikongress i november kommer statsminister Stefan Löfven att avgå från posten som partiordförande för Socialdemokraterna. Detta meddelande han i sitt sommartal på Runö Folkhögskola i Åkersberga den 22 augusti 2021. Löfven säger själv att det är ett beslut som vuxit fram och anser att höstens kongress är ett bra tillfälle att utse en…

Läs mer

S-möte – TRÄFFA DINA KYRKOPOLITIKER!

Tisdagen den 24 augusti Klockan 18.30 Vid bryggan vid Ingsbergssjön (Vid dåligt väder i stadshusets stora sal) TRÄFFA DINA KYRKOPOLITIKER! Våra kandidater till kyrkofullmäktige kommer att finnas på plats för att berätta vad de vill med kyrkopolitiken. Riktlinjer för valberedningsarbetet i arbetarekommunen. Välkomna! Socialdemokraterna Nässjö kommun

Läs mer

Kyrkopolitiskt program Nässjö pastorat

Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka för alla. Du är välkommen antingen du är troende, sökare eller tvivlare.Vi vill att Svenska kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla. Vi vill finnas i vardag som helg för gemenskap, andakt, rådgivning och stöd i glädje, sorg och oro. Kyrkan ska finnas för dig i livets alla skiften.Kyrkan ska aktivt verka för verksamheten i hela pastoratet. Använd din demokratiska rättighet - Rösta!

Kyrkan ska vara en plats där man känner glädje, frihet och framtidstro. Gudstjänstlivet ska spegla vårt samhälle och den utveckling som pågår så att alla känner sig berörda. Digitala lösningar kan användas som komplement så att ännu fler kan närvara vid gudstjänster. Svenska kyrkan ska i sin arbetsgivarroll ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Personer…

Läs mer
facebook Twitter Email