Kom med oss.

Läs mer om oss Engagera dig Kom med Vår politik

Berättarafton

Tisdagen den 14 juni Klockan 18.30 Stadsparken, vid bryggan (tag med egen stol att sitta på) Min berättelse om Socialdemokraterna * Några av våra partimedlemmar berättar sin berättelse om Socialdemokraterna Fika! Välkomna! Socialdemokraterna Nässjö kommun

Läs mer

Styrelsemöte Socialdemokraterna i Nässjö kommun

När: Tisdagen den 7 juni, 18:00 – 20:30 Var: Esplanaden 2A, 571 31 Nässjö Beskrivning: Styrelsen träffas i vår lokal…

Läs mer

Vad gör vi med Sveriges försvar?

När: tisdagen den 10 maj lk: 18:00 – 20:30 Var: Esplanaden 2A, 571 31 Nässjö Beskrivning: – Vad händer med vårt försvar i en allt mer orolig värld? – Allians, alliansfritt/allianslöst. – Varför uteblev debatten när vårt försvar ombildades till ett insatsförsvar? – Vad vill vi Socialdemokrater? Kom och diskutera. Välkomna Nässjö S-förening

Läs mer
Förstamajtåget

Första maj 2022 i bilder

Läs mer

S-möte

När: Tisdagen den 26 april Klockan 18.30 på ABF Vad arbetar nämnderna med ? Våra gruppledare i kommunens nämnder kunskapar tillsammans med oss för att vi ska få insyn i vad de olika nämndernas arbete. Lotteri Fika! Välkomna! Socialdemokraterna Nässjö kommun

Läs mer
Stoppa fusket

Transportfusk och osund konkurrens

Har du funderat på varför det finns så många utlandsregistrerade lastbilar i Sverige. Nu har du möjlighet att diskutera detta med mannen som arbetat med att kartlägga fuskföretagen. Mannen som blivit mordhotad flera gånger för sitt arbete. Möt Tommy Jonsson som besöker oss i Nässjö den 27 april kl: 18:00. Mötet är i Socialdemokraternas lokal på Esplanaden, men alla är välkomna. Det kommer inte att vara något partisnack. Vi vill helt enkelt sprida kunskap i en fråga som i förlängningen rör oss alla.

För dig som vill läsa på lite bifogar vi texten nedan:Våra beslutsfattare måste göra något åt den sociala dumpingen inom transportnäringen. Om inget görs kommer det i slutändan bli samhällsfarligt och affärsmodellerna kommer att sprida sig.Det skriver Tommy Jonsson från Transportarbetareförbundets Projekt ”Ordning & Reda i åkeribranschen” i en debattartikel.Man säger oftast att hela åkerinäringen…

Läs mer
facebook Twitter Email