Kom med oss.

Läs mer om oss Engagera dig Kom med Vår politik

Medlemsmöte Nässjö S-förening

När: Tisdagen den 23 november kl: 18:30 – 20:30 Var Esplanaden 2A, 571 31 Nässjö Beskrivning. Medlemsmöte. Nominering av kommunalråd.

Läs mer

Styrelsemöte Nässjö S-förening

När: Tisdagen den 23 november Kl: 17:30 – 18:00 Var: Esplanaden 2A, 571 31 Nässjö Beskrivning: Styrelsen träffas.

Läs mer

F(S)-gruppmöte

När: Måndagen den 22 november kl: 18:00 – 21:00 Var: Nässjö Stadshus, Rådhusgatan 28, 571 31 Nässjö Stora salen Beskrivning: Alla med politiska förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna i Nässjö kommun träffas i vår lokal på Esplanaden.

Läs mer

Styrelsemöte Socialdemokraterna i Nässjö kommun

När: tisdagen, den 16 november kl: 18:00 – 20:30 Var: Esplanaden 2A, 571 31 Nässjö Beskrivning Styrelsen träffas i vår lokal, (S)-planaden.

Läs mer

Angående Handskerydsskolan

Utifrån nya provsvar som vi fått ta del av har vi utifrån försiktighetsprincipen beslutat att flytta elever och personal från Handskerydsskolan till andra lokaler.  Proverna visade att de åtgärder vi vidtagit tidigare inte gett avsedd effekt. Det här är en åtgärd som görs fram till dess kommunen har paviljonger på plats på mellanlång sikt och en ny…

Läs mer

Styrelsemöte Socialdemokraterna i Nässjö kommun

När: Tisdagen den 16 november, Kl: 18:00 – 20:30 Var: Esplanaden 2A, 571 31 Nässjö Beskrivning: Styrelsen träffas i vår lokal, (S)-planaden.

Läs mer
facebook Twitter Email