Medlemsutbildning

Medlemsutbildning del 2

Utbildningen är fullbokad. Ny möjlighet till våren.

I december och januari arrangeras nästa del-2-utbildning som kommer genomföras digitalt via verktyget Zoom. Utbildningarna riktar sig till alla medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen.

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Fördjupa dig i ideologi och organisation

Del 2 erbjuder deltagarna en fördjupad kunskap om det politiska arbetet, organisationen och ideologin. För att kunna ansöka till del 2 måste du ha genomgått del 1 som hålls av din arbetarekommun.

Del 2 genomförs i samverkan mellan Jönköpings partidistrikt, Gotlands partidistrikt och Kronobergs partidistrikt. Det är begränsat antal platser så först till kvarnprincipen gäller. Det är totalt cirka 20 platser detta utbildningstillfälle.

Steg 2 kommer hållas digitalt via verktyget Zoom.

Utbildningen innehåller följande delar:

  • 3 december, Introduktion och opinionsbildning
  • 17 december, Vår ideologi – En socialdemokratisk maktanalys
  • 14 januari 2021, Vår historia – Från folkhem till nutid
  • 21 januari 2021, Vår ideologi- En socialdemokratisk strategi
  • 28 januari 2021, Vår organisation och det parlamentariska systemet

Utbildningarna hålls via Zoom och är 2 timmar långa per tillfälle. Viktigt att man är med på alla utbildningstillfällena. Information om hur man använder zoom skickas ut med inbjudan.

Anmälan dig genom att klicka här och fyll i formuläret, senast den 25 november.

Utbildningen är kostnadsfri.

Varmt välkommen med din anmälan!

facebook Twitter Email