Samverkan Nässjö

Alla ska vara trygga

Efter den senaste tidens brott och oroligheter mobiliserar nu de styrande partierna i Nässjö för att komma till rätta med säkerhetsproblemen. Utöver kommunala förvaltningar och bolag är räddningstjänst och polis involverade i arbetet. Syftet är att kartlägga och vidta åtgärder för att öka vår trygghet i Nässjö.

https://nassjo.se/nyheter/arkiv/2020-10-28-vi-ska-kunna-kanna-oss-trygga-i-nassjo-kommun.html

facebook Twitter Email