Budgetmöte

Anförande vid Kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 30 november 2017

Ordförande, ledamöter, lyssnare och tittare. Jag vill börja med att yrka bifall till budgeten i sin helhet som Kommunstyrelsen lagt fram till Kommunfullmäktige idag.

Nässjö kommun utvecklas med glädje och fiffighet. Vet ni om att det gjorts en mätning i media om artiklar om vår kommun, Nässjö, i samband med platsvarumärkesarbetet. Hela 70 % var artiklar som var positiva. Fantastiskt! Det händer goda saker i Nässjö kommun och det beskrivs i media. Vi utvecklar efter ett Småländskt koncept, tryggt. Vi växer i befolkningen, nu över

Budgetmöte
Budgetmöte

31100 invånare. Vi lämnar beslutanderätt till våra kommuninvånare genom medborgarbudget. Vi skapar nya trevliga miljöer tillsammans med fastighetsägare, föreningsliv och näringsliv. Vi vågar vara medaktörer och inte alltid själva göra allt. En form av öppenhet och transparens. Det är så man bygger ett starkt välfärdssamhälle.

Nässjö kommun utvecklas tillsammans med sina kommuninvånare och sina medarbetare. Den tillgång alla kommuninvånare och kommunens anställda är för vårt välfärdsbygge kan aldrig nog betonas.

 

Nässjö kommuns ledande partier lägger fram en välfärdsbudget för 2018. Genom de avvägningar som är gjorda i budgeten säger vi tydligt att detta är en budget som stärker vår välfärd. Samtidigt är det en budget som på intet sätt tillåter att vi sätter oss till ro och säger nu är det klart. Därför har vi tydliga uppdrag om en utveckling av hur vi jobbar med våra ekonomifrågor, vi ska jobba för en god ekonomisk hushållning och inte skapa svårigheter för de som ska ta över efter oss. Vi ska skapa en effektivare hantering av våra förhyrda fastigheter och lokaler och vi har en fortsatt uppmaning om samarbete över förvaltningar och bolag. Vi bär övertygelsen i majoriteten att vi kan utveckla än mer.

 

Jag vill här och nu tacka partikamrater i Socialdemokraterna och majoritetskollegor i M, C och V för gott samarbete för att få till den här budgeten. Jag vill också säga ett tack till kommunens medarbetare som gjort ett fantastiskt arbete i denna process.

 

Likt tidigare år bjöd vi in övriga partier och nämndpresidier för att ge en bild av de förutsättningar som budgeten bygger på. Dessa har alltså varit tillgängliga sen i augusti för alla partier, sen den 10 oktober har vårt budgetförslag varit offentligt. Öppenhet och transparens kan utövas på många olika sätt, detta är ett av dem.

 

Inför budgetmötet
Inför budgetmötet Foto Roger Steén

Kommunens ekonomi bygger på olika delar, befolkningsutveckling – vi fortsätter att växa. Det är bra. Alternativet som vi i kommunen också har upplevt, att minska i befolkning, är inte så kul. En växande befolkning innebär ökade statsbidrag.

Ingen här i salen kan säga något annat än att vi de senaste åren sett en positiv

utveckling på statsbidragen för vår kommun. Vi kan inte säga annat än tack till regeringen.

Kommunens ekonomi bygger också på resultat från året innan. Delårsrapporten som visade en prognos på minus i kommunen efter september månad var på KS igår nära nollstrecket. Det är gott att vi inte ser en minusprognos framför oss.

Resultatet skapar också det som är grunden för vår förmåga att investera. Det är inte första gången som vi i budgetfullmäktige får säga att det är all time high.

 

Så finns det annat som påverkar vår budget mer indirekt. Hur många människor som går till egen försörjning. Jag kan konstatera när jag är inne o tittar på Arbetsförmedlingens siffror så har vi i Nässjö kommun i jämförelse mellan oktober 2016 till oktober 2017 sänkt sin arbetslöshet från 10,3 procent till 9,6 procent. Procent i all sin ära men det är riktiga människor bakom detta. Vi har klarat av att öka i befolkning och samtidigt sänka arbetslösheten. Den ligger fortfarande högt, för högt, men utan vår jobbstrategi vågar jag inte tänka på hur det varit. Här vill jag också tacka vårt Näringsliv och Arbetsförmedlingen som vi har ett gott samarbete med. Det som också är värt att notera är att andra kommuner ligger kvar på sina siffror och tom ökar. Går vi in och tittar på bara utrikesfödda så minskar vi än mer när andra kommuner ökar.

I det nya ”Mitt Nässjö” kan vi återigen läsa en positiv artikel hur det kan gå när vi jobbar efter jobbstrategin. Den handlar om Ibrahim. En krokig väg från flykten från Syrien via ett resursjobb på NAV till en anställning som målare på ett företag i kommunen. När goda krafter samarbetar och vet om varandra då händer det!

 

Jo jag ska fortsätta och prata om det positiva. Är ganska säker på att andra ska måla mörkare färger. När vårt bostadsbolag Linden går ut och gör en upphandling för att bygga nya bostäder så får vi in en aktör som själva kallar sig en nordisk aktör. De byggentreprenörerna har vi inte sett på väldigt länge i vår kommun. Nu ser fler att det som händer i Nässjö är intressant och man vill vara med. Det är väldigt bra för vår kommun!

 

Nässjö kommun började tidigt växa med invånare som flytt undan krig och förtryck. Vi valde medvetet att inte gnälla. Vi valde medvetet att vara konstruktiva i relation till andra. Genom arbetet i vårt 4-kommunersnätverk har vi jobbat och lobbat för att visa på vad som behöver göras. Idag kommer man från statliga utredningar och departement till Nässjö kommun för att fråga om våra erfarenheter. Det är inte roligt att umgås med den som gnäller. Det är roligt att vara efterfrågad.

 

Utvecklingen av Nordiskt Infracenter pågår. Redan nu jobbar man för att efter projekttidens slut ska detta vara ett företag som kan stå på egna ben. Behovet av en samling för kompetens och utveckling inom järnvägssektorn ska självklart finnas i Nässjö. Den enda staden i Sverige med 6 ingående järnvägar. Till nästa höst så ska vi också få uppleva järnvägens dag. Allt för att visa på jobbtillfällen, utbildningsmöjligheter och skapa intresse för en viktig näring. En näring som bara ropar efter arbetskraft. Det är klart att vi i Nässjö ska vara med och utbilda. Vårt gymnasium och vårt Lärcenter har förutsättningarna för att detta ska bli något bra.

 

Vi ska bygga en ny stadsdel, Västra staden, just nu pågår ett intensivt arbete för att vi genom vårt bolag Örnen ska kunna förvärva fastigheter som sen ska bli mark för nya lägenheter med spännande lösningar inom såväl trä som energi ska ligga i framkant. Spännande och stimulerande att arbeta tillsammans med ett antal bygg och fastighetsföretag i detta. Träcentrum är med i arbetet och den så viktiga trä näringen kan stärkas ännu mer. Det kommer att ta några år innan hela stadsdelen är klar men byggandet kan börja i väster kanske redan på vintern 18/19.

 

Vi fortsätter med våra väggmålningar. Just nu jobbas det intensivt med den streetartartist som ska komma hit och måla till sommaren. Jag ser med glädje fram emot att en ny målning som ska locka människor till oss. Kultur som är tillgänglig hela dygnet året om för människorna. Det är bra! Målningar som förstärker att vi är en kommun värd att leva i eller besöka.

 

Det investeras som aldrig förr i vår kommun. Nästa år kommer inte vara något undantag. Som brukligt så bygger vi mest för de yngre i kommunen. Det innebär att vi bygger för framtiden.

Den etappvisa utbyggnaden av Södra vägen ska också påbörjas. Vilket är viktigt för att få bort mer av lastbilstrafiken i staden.

Jag började med vad som behövs för att ha god ekonomisk hushållning och det är bara att erkänna just nu är behoven större. Självfinansieringsgraden är låg och skulle behöva vara större.

 

Vår kommunala verksamhet omfattar 1,8 miljarder kronor. Här bör fokus ligga. Det är att göra det enkelt om vi bara önskar mer och mer. Kommunens nettokostnader ligger på 97,5%. Vi höjer inte skatten, det finns andra kommuner som gör. Det finns det andra som föreslår här. En del vill ha mindre på sista raden och en del vill ha mer. De förslagen ska alltid ställas mot någon form av rimlighet. Det har vi gjort i vårt förslag.

 

Därför får BU och Soc så mycket mer resurser 2018. Vi möter BU med årets ökning av elevantal och vi möter med BU:s prognos av barn och elevutveckling för 2018. Vi möter Soc för att funktionshindrade och andra i behov av samhällets stöd ska få de insatser de behöver. Det är så man gör i ett välfärdssamhälle. Dessa frågor kommer vi att få höra mer om i budgetdebatten.

 

Vi slår oss inte till ro o tänker nu är det klart. Steg för steg utvecklar vi vår kommun. Fler och fler märker och inser att Nässjö kommun är precis som vår vision säger världens rum för människor och möten. Det kommer komma motgångar och då är det vårt ansvar att visa på möjligheterna.

 

Med detta ordförande ser jag fram emot dagens budgetdebatt.

Ana-Carin Magnusson

facebook Twitter Email