Kommunalrådet Anna-Carin Magnusson

Budgetanförande i Nässjö Kommunfullmäktige 10 december 2020.

(Som många talare skriver, det talade ordet gäller) Det är en underlig tid vi lever i. Inte trodde vi när vi tog budgeten för ett år sen att vi nu skulle stå mitt upp i en pandemi. Inte trodde vi att de viktigaste budskapen skulle vara: Håll avstånd, tvätta händerna! Inte trodde vi för ett år sedan att vi skulle inse att om bara några dagar, vid årsskiftet, kommer vårt stora underskott från 2018 vara återställt. Att vi skulle återigen få investera på inte bara lånade pengar. Inte trodde vi detta men det är sant båda delarna.

Budget 2021 med plan för 2022 och 2023 är en budget som visar på att vi även fortsättningsvis behöver vara återhållsamma. Att vi behöver fortsätta utveckla, effektivisera och förädla för att hushålla väl med det som är oss anförtrott att sköta. Allt ska göras med vår kommuns bästa i fokus, våra kommuninvånare, våra medarbetare, våra föreningar, vårt näringsliv. Varje skattekrona rätt använd.

Inom Samverkan för Nässjö kommun lägger vi stor vikt vid de värderingar som ska bära vårt arbete i kommunen. Vår vision, vår jobbstrategi, Agenda 2030, platsvarumärket innehåller starka ord och värderingar som skapar sammanhållning och hållbarhet. 

Vi väljer att ta vår kraft i den framtid vi kan skapa gemensamt, genom att visa på värderingar som stärker och lyfter oss alla. Det är vår övertygelse att det är där möjligheterna finns. Nässjö – ett annat Småland.

Därför vill jag här och nu tacka alla som är med och bygger vår kommun, våra medarbetare.  Ingen nämnd och ingen glömd. Detta underliga år har ni varit med och gjort det gott för andra. Jag vill också tacka enskilda kommuninvånare, alla föreningsaktiva och hela vårt näringsliv. Tillsammans klarar vi det!

I arbetet med vår budget och plan så har vi sett att våra nämnder och styrelser skulle vilja ha mer ekonomiska resurser än vad de får. Vi bedömer dock att detta är vad vi klarar av. Allt för att vi också ska ha ett resultat på sista raden. För att investeringar i framtiden ska finansieras mer av egna medel än bara lånade.

I budgeten finns ett uppdrag som vi har särskilt stor förväntan till. Alla styrelser och nämnder i kommun och kommunkoncern ska utifrån sitt ansvarsområde ”Arbeta för att öka förutsättningarna för alla kommuninvånares tillgång till det svenska språket, eftersom språket innebär nyckeln till ett socialt hållbart samhälle.”

Vänd och vrid på det, fundera. När är språket inte tillgängligt för mej? När är språket inte tillgängligt för dej? Vad kan vi göra för att ändra detta? Vad kan vi göra annorlunda idag, i morgon, för att målet ska bli verklighet? 

För språket kan stänga dörrar om vi inte är nyfikna på varandra. Vi vill öppna dörrar. Språket skapar samhörighet, trygghet, respekt, hälsa – listan kan göras lång. Vi alla, du och jag, kan där vi finns med bli språkförbättrare. Jag ser fram emot resan med er alla.

Jobbstrategin är fortsatt viktig för oss. Vi har redan nu meddelat från Kommunstyrelsen att vi under 2021 kommer vi följa arbetet med att kommun och kommunkoncern ska vara föregångare i att ordna praktikplatser. Rätten till arbete är lika viktig som rätten till ett språk!

Anna-Carin Magnusson, Kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokrat

Läs mer om bokslutet här!

facebook Twitter Email