Halvtid i mandatperioden

Detta har vi levererat halvvägs in i mandatperioden

Halva mandatperioden har snart gått och här är exempel på de satsningar som har genomförts i Region Jönköpings län sedan Socialdemokraterna var med och bildade Koalition för Region Jönköpings län tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet. 

Hälso- och sjukvården

Vårdpersonal

  • Utökad lönesatsning på 50 miljoner kronor för att kunna höja lönerna för yrkesgrupper inom vården.
  • Fler medarbetare med akademisk examen får möjlighet till specialiserad vidareutbildning på betald arbetstid.
  • Former för samverkan med fackförbund ska ses över och utvecklas.

Kollektivtrafik

Smålands musik och teater

  • Prioriterat uppdrag att ha ett brett kulturutbud i alla länets kommuner. 
  • Elever i hela länet ska vå tillgång till kulturupplevelser under sin skolgång.

Näringsliv

Ekologisk mat

  • Sjukhusköken inhandlar större andel ekologiska livsmedel, det gäller mat till patienter samt lunch för personal och besöker i egna restaurangerna.
facebook Twitter Email