Marcus Eskdahl

Högre avtalskrav ska ge smidigare resor med Krösatågen

Nu är det klart att SJ tar över driften och servicen för Krösatågen i slutet av 2021 och tolv år därefter. Resenärerna ska genom det nya avtalet mötas av bättre service och smidigare tågresor. Eftersom avtalet är väldigt långt jämfört mot tidigare får de anställda mer trygga och längre anställningar. 

Inför upphandlingen om det nya avtalet för Krösatågen ställde Region Jönköpings län och de andra berörda regionerna högre krav än tidigare på service för resenärerna. SJ vann upphandlingen och i avtalet är det stort fokus på kundupplevelsen, utförande av beställd trafik, punktlighet samt på service och underhåll. SJ kommer som aktör även att använda den kommande nya tågdepån i Nässjö för att ge service till Krösatågen.

– Ett samlat avtal med både drift och underhåll av tåg ska ge länets resenärer en smidigare och tryggare resa till både arbete och studier. Vårt nuvarande mål inom Region Jönköpings län är att till 2025 ha 25 miljoner resor inom kollektivtrafiken per år. Detta ger oss goda förutsättningar till ett ökat resande för länets invånare, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Tryggare anställningar

Nytt för den här upphandlingen är att även Kustpilen ingår och kommer att bli en del av Krösatågen. Det nya avtalet med SJ AB startar den 12 december 2021 och gäller sedan tolv år framåt. Enligt Marcus Eskdahl kommer det nya längre avtalet på tolv år att ge tryggare anställningar för personalen som jobbar med Krösatågen. SJ har lång erfarenhet från tågbranschen och kommer vara arbetsgivare.

Gemensam upphandling

Marcus Eskdahl är ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö samt ordförande i den politiska samverkansgruppen för Krösatågen. I samverkansgruppen ingår Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Blekingetrafiken, Hallandstrafiken och Skånetrafiken. Den nya upphandlingen är gjord tillsammans med samtliga dessa länstrafikbolag. Krösatågen och Kustpilen hade tillsammans 3,5 miljoner resenärer 2019.

Läs mer om det nya avtalet och upphandlingen via den här länken!

facebook Twitter Email