Kandidater till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigelistan är fastställd

Årsmötet beslutade att fastställa listan till kommunfullmäktigevalet enligt nedan.
Kandidater till kommunfullmäktige
Kandidater till kommunfullmäktige
1 Anna-Carin Magnusson Kommunalråd Nässjö 61
2 Kurt Johansson Skolledare Nässjö 69
3 Anna Franzén Studerande Grimstorp 20 ny
4 Leif Ternstedt Brandmästare Nässjö 62
5 Angelica Weber Butiksmedarbetare Malmbäck 28
6 Ibrahim Hajdarevic Cityvärd Nässjö 62
7 Sara Lindberg Arbetsmiljökonsult Nässjö 50
8 Erik Wågman Barnskötare Nässjö 33
9 Lindha Hjälm Arbetsförmedlare Nässjö 41
10 Tommy Broholm Brandmästare Nässjö 66
11 Anita Sjöberg Skolledare Nässjö 70
12 Håkan Gustafsson Arbetsförmedlingschef Nässjö 68
13 Barbro Svensson Verksamhetsassistent Nässjö 67
14 Per Svenberg Träindustriarbetare Bodafors 49
15 Helen Stolper Lärare Nässjö 71
16 Farshid Ardabili-Farshi Socialsekreterare Nässjö 55
17 Gunilla Andersson Hemarbetande Nässjö 55
18 Sylve Jergefelt Insatsledare Nässjö 60 ny
19 Igran Hussein Egenföretagare Nässjö 31
20 Mats Andersson Lokförare Nässjö 60
21 Emma Henning Studerande Ormaryd 33
22 Johan Slättberg Idrottslärare Nässjö 56
23 Gabriella Mohlin Systemutvecklare Nässjö 61
24 Patric Cronvall Driftstekniker Nässjö 46
25 Carla Habib Arbetsförmedlare Nässjö 45
26 Ronnie Dovskog Egenföretagare Solberga 73
27 Galiba Hajdarevic Trädgårdsarbetare Nässjö 56
28 Peter Bruno Bemanningssamordnare Bodafors 42
29 Doris Nilsson Socialsekreterare Nässjö 63
30 Mohamad Marie Studerande Nässjö 25 ny
31 Jeanette Söderström Undersköterska Nässjö 70
32 Mattias Sundqvist Arbetsterapeut Nässjö 45
33 Jane Wågman Utvecklingschef Nässjö 59 ny
34 Jan-Olof Krona Stensjön 70
35 Sue Frykman Egenföretagare Nässjö 65
36 Isak Öhrlund Studerande Malmbäck 21
37 Ann-Britt Wollsén Undersköterska Nässjö 63
38 Bengt Holmgren Lärare Nässjö 73
39 Katrin Ekdahl Administratör Nässjö 58
40 Lars Lang-Green Lantbrukare Malmbäck 71
41 Malin Malmkvist Samhällsvägledare Nässjö 47
42 Tofte Frykman Ekonom Nässjö 78
43 Rolf Sjöstrand Ombudsman Nässjö 58
44 Göran Dehlin Fritidspedagog Anneberg 69
45 Åke Ekdahl Säljare Nässjö 59
46 Hans Ström Personlig Assistent Malmbäck 61
47 Issa Alahmad Civilingenjör Nässjö 51
48 Roger Steen Lagerarbetare Nässjö 44

Mats Andersson

2018-03-28

facebook Twitter Email