Kyrkopolitiskt program Nässjö pastorat

Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka för alla. Du är välkommen antingen du är troende, sökare eller tvivlare.Vi vill att Svenska kyrkan ska vara öppen och tillgänglig för alla. Vi vill finnas i vardag som helg för gemenskap, andakt, rådgivning och stöd i glädje, sorg och oro. Kyrkan ska finnas för dig i livets alla skiften.Kyrkan ska aktivt verka för verksamheten i hela pastoratet. Använd din demokratiska rättighet - Rösta!

Kyrkan ska vara en plats där man känner glädje, frihet och framtidstro.

Gudstjänstlivet ska spegla vårt samhälle och den utveckling som pågår så att alla känner sig berörda.

Digitala lösningar kan användas som komplement så att ännu fler kan närvara vid gudstjänster.

Svenska kyrkan ska i sin arbetsgivarroll ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Personer som är anställda av Svenska kyrkan ska ha en god arbetsmiljö och kunna vara med och påverka samt erbjudas kompetensutveckling.

Svenska kyrkan ska vara en jämställd arbetsplats, kvinnliga präster och samkönade äktenskap ska bejakas.

Svenska kyrkan ska inrätta praktikplatser och sommarjobb och därmed bidra till framtida möjligheter för människor.

Vi ska jobba med öppen förskola, miniorer, barntimmar, läxhjälp, körsång för olika åldrar. Barn och unga är framtidens församlingsmedlemmar.

Svenska kyrkan ska bedriva en bred hjälpverksamhet exempelvis för grupper av människor som drabbas av livskriser, genom att ordna soppluncher, caféträffar och ge stöd till nyanlända.

Vi vill ha stimulerande aktiviteter på våra äldreboenden så som musik, andakter och utflykter.

Svenska kyrkans byggnader ska förvaltas på ett klokt sätt med fullgoda underhållsplaner.

Miljöhänsyn och hållbarhet ska vara ett riktmärke i våra beslut – upphandling av rättvisemärkt, prioritering av närproducerade varor och tjänster.

Pastoratets kapitalförvaltning ska på ett etiskt försvarbart sätt förvaltas så effektivt som möjligt med spridning av risker.

Använd din demokratiska rättighet – Rösta!

Detta är en förkortad version av programmet.

Vårt fullständiga kyrkopolitiska program finns att läsa här:
https://s-planaden.se/kyrkopolitiskt-program/

facebook Twitter Email