S-nytt

Läs höstens S-nytt i Region Jönköpings län

Nu är vi ungefär halvvägs in i mandatperioden. Läs S-nytt i Region Jönköpings län och ta del av vad Socialdemokraterna har varit med och hittills genomfört som en del av styrande koalition för Region Jönköpings län. En ledning med Socialdemokraterna gör skillnad för länets invånare! 

Läs S-nytt i Region Jönköpings län – hösten 2020 genom att följa länken via bilden här under. Nyhetsbladet rapporterar om den aktuella politiken som förs av regiongruppen och har den här gången även fokus på vad som har genomförts hittills under mandatperioden. S-nytt för hösten 2020 har även med nyheter om hur regeringens budget påverkar Jönköpings län. 

Komplettera gärna din läsning med nyheten om Koalitionens nya satsningen inför 2021 på att höja vårdpersonalens löner. Följ den här länken! 

S-nytt i Region Jönköpings län – hösten 2020
facebook Twitter Email