Marcus Eskdahl

Ny tågdepå i Nässjö för framtidens Krösatåg

Texten nedan är hämtad från Partidistriktets hemsida.

Regionstyrelsen har nu tagit beslut om att starta ett bolag som ska äga den nya tågdepån som är planerad att byggas i Nässjö. Tågdepån ska se till att Krösatågen i framtiden kan upprätthålla en hög klass och service för länets invånare och resenärer.

Den nuvarande depån kommer att vara för liten och inte ha tillräckligt med resurser för att klara av behovet om ett par år. Därför har styrande Koalition för Region Jönköpings län genom budget och verksamhetsplan för 2020 redan bestämt att det ska planeras för en ny tågdepå.

– Region Jönköpings län behöver bygga en ny tågdepå för att kunna ta hand om och ge service till de nya och större Krösatågen som kommer att börja köras vid årsskiftet 2022/2023. Nässjö är ett center för järnvägstrafik och en väldigt lämplig ort för att bygga den nya tågdepån, säger Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

– Det regionstyrelsen nu har tagit beslut om innebär att vi bildar ett helägt bolag för att kunna bygga och sedan driva den nya tågdepån. En ny tågdepå är en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla en hög kvalitet på vår kollektivtrafik, både för alla oss som bor i Jönköpings län och för resenärer i hela södra Sverige, säger Marcus Eskdahl.

För att depån ska stå färdig när de nya Krösatågen levereras till Jönköpings länstrafik i oktober 2022 krävs att en hel del arbete pågår parallellt. Regionfullmäktige behöver därför ta beslut om att påbörja upphandlingen om vem som ska få bygga tågdepån på sitt sammanträde den 9 juni 2020. 

Senast uppdaterad: tisdag 24 mars 2020

facebook Twitter Email