Sympatier ii november 2017

Om det varit val i november 2017

Källa SCB

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2014 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

facebook Twitter Email