Regeringen uppmanas bygga nya stambanor och behålla stationslägen

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland har skrivit ett öppet brev till regeringen där de tre regionerna framhåller behovet av satsningen på nya stambanor för höghastighetsjärnväg. I brevet uttrycks en oro över Trafikverkets bedömning om att dra ner på antalet stationsorter. 

Strax innan sommaren kom det positiva beskedet att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att gå vidare med planerna på nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. I brevet uttrycks nu en oro över att Trafikverkets har gjort en preliminär bedömning, som kom i augusti, om att behöva dra ned antal stationsorter, flytta ut stationslägen, minska antalet bibanor och kopplingspunkter.

– I Jönköpings län har vi gått och väntat på att Sverigeförhandlingens intention om nya stambanor ska bli verklighet. Många kommuner och markägare väntar på besked för att kunna komma igång med byggnation på nya områden och av fler bostäder. Därför är det viktigt att överenskommelsen om de planerade stationslägena hålls och att de nya stambanorna för höghastighetståg byggs i ett enhetligt system, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Bygga ett hållbart samhälle

De politiska företrädarna skriver att världen på olika sätt förändrats i och med pandemin, och att Sverige står inför den snabbaste och mest genomgående strukturomvandlingen i modern tid. De nya stambanorna anses kunna bli det nödvändiga projekt för Sverige som krävs för att vitalisera ekonomin och bygga ett hållbart samhälle.

Läs mer om brevet hos Region Jönköpings län via den här länken.

facebook Twitter Email