Vårt viktigaste livsmedel är vatten.

Reservvatten för Bodafors och Nässjö – Fika &(S)nack

Hur ska vi garantera vattenförsörjningen i framtiden?

Torsdagen den 5 april kl 18.30
Medborgarkontoret i Bodafors

– Hur påverkas vårt dricksvatten?
– Hur påverkas djurlivet i vattnet?
– När kommer detta att genomföras?

Medverkande:
Patrik Cantby, VD Nässjö Affärsverk

Fika

Bodafors
Socialdemokratiska
Förening
Välkomna

facebook Twitter Email