Lagerhållning av läkemedel

S-ledamöter: Vi vill se ett nationellt system för lagerhållning av läkemedel

Skapa ett gemensamt nationellt system för lagerhållning av läkemedel och förbättra insynen över vilka läkemedel olika apotek har i sina lager. Det föreslår de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Carina Ödebrink, Johanna Haraldsson och Diana Laitinen Carlsson i en riksdagsmotion.

Coronapandemin har visat att Sveriges beredskap att hantera krissituationer har brister. Det menar de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län. De pekar särskilt på bristen av ett nationellt beredskapslager när det gäller läkemedel.

Begränsad lagerhållning

– När den borgerliga regeringen avvecklade det statliga apoteksmonopolet fråntog de också Apoteket AB:s ansvar för Sveriges medicinförsörjning i kris. Samtidigt tog ingen annan aktör över ansvaret. Konsekvensen av detta har blivit att apoteken i Sverige har haft begränsad lagerhållning av läkemedel. Det gör oss sårbara när transportsystemet slås ut, säger riksdagsledamoten Carina Ödebrink som skrivit motionen tillsammans med kollegorna Johanna Haraldsson och Diana Laitinen Carlsson.

I motionen vill de att förutsättningarna för ett sammanhållet nationellt system för lagerhållning av läkemedel utreds. De vill också att det införs ett insynssystem som gör det enklare att se vilka läkemedel som finns i lager på olika apotek.

”Vi vill ha bättre insyn”

– Vi vill ha ett bättre insynssystem för att underlätta en samordnad lägesbild när det råder brist. Men vi vill också underlätta för privatpersoner att få besked om på vilket apotek de kan hämta ut sin medicin. En undersökning som Myndigheten för vårdanalys gjort visar att hälften av de som besökt ett apotek upplever att den medicin de fått utskriven inte fanns vid första besöket. Det är under all kritik, säger Carina Ödebrink.

Motionen i sin helhet går att läsa här.

Carina Ödebrink
Diana Laitinen
CarlssonJohanna Haraldsson

facebook Twitter Email