Skärpta krav och bättre kontroll av yrkestrafiken ger förutsättningar för konkurrens på lika villkor.

S-ledamöter vill ha skärpta krav och bättre kontroll av yrkestrafiken

Reglerna för yrkestrafik borde bli skarpare och sanktionerna för dem som bryter mot dem hårdare. Det vill de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Johanna Haraldsson, Diana Laitinen Carlsson och Carina Ödebrink som föreslår just detta i en motion i Sveriges riksdag

Sverige har stora problem med olagliga yrkestransporter, illojal konkurrens och villkorsdumpning inom transportsektorn. Det visar bland annat kartläggningar som Svenska Transportarbetareförbundet har gjort

”Utnyttjas på ett skamligt sätt”

– Konsekvensen av den yrkestransportmarknad vi har i dag riskerar att bli att företag som gör rätt för sig, tecknar och följer kollektivavtal, slås ut. Vi ser även att chaufförer redan nu utnyttjas på ett skamligt sätt. Utöver att de får skitlöner har vi också fått vittnesmål om chaufförer som tvingats leva upp till åtta månader i hytten innan de fått komma hem. Det här måste ändras, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson som tillsammans med kollegorna Diana Laitinen Carlsson och Carina Ödebrink skrivit en motion till riksdagen om detta. 

Titta på de danska reglerna

I motionen föreslår de att regeringen snarast återkommer med förslag på skärpta regler och sanktioner inom yrkestrafikområdet. De tar också upp de nya danska reglerna för yrkestrafik som bland annat innehåller mer resurser till vägkontroller, regler om att danska löner ska gälla även för utländska åkerier, krav på att registrera sina fordon i en transportdatabas samt kraftigt höjda bötesbelopp för den som bryter mot kör- och vilotider. 

– Europaparlamentet har nyligen skärpt kraven genom det så kallade vägpaketet. Med detta som grund och med inspiration från de nya danska reglerna borde vi kunna skapa ett regelverk som försvårar för de företag som vill utöva illojal konkurrens och dumpa löner och villkor. Det vore viktiga steg för säkrare vägar och bättre villkor för chaufförer och åkerier i Sverige, säger Johanna Haraldsson.

facebook Twitter Email