Tommy Johansson Transportarbetarförbundet

S-möte – Transportfrågor – EU

EU valet närmar sig. Hur kan det påverka min vardag? Spelar det någon roll vilken partigrupp som bestämmer i EU- parlamentet?

Tisdagen den 26 februari klockan 18.30 är det månadens S – Möte.

Plats: ABF:s lokal på Storgatan 25 C i Nässjö.

Tommy Johnsson från Transportarbetareförbundet medverkar.

  • Vi får höra om och diskutera de viktiga transportfrågorna och vilken betydelse EU valet har för våra jobb, löner, mm.
  • Hur fungerar cabbotage och varför påverkas svenska företags löner och villkor av det omfattande fusket?
  • Varför är utstationeringsdirektivet viktigt för oss som jobbar i svenska företag?
  • Övriga frågor.
  • Servering och lotter.

Sedan 1 januari 2015 har Transportarbetarförbundet drivit ett projekt kallat ”Ordning och reda i åkeribranschen”

Projektets syfte var att framförallt fokusera på de företag som använder sig av s.k. falska egenföretagare och obskyra bemanningsföretag som bidrar till social/ lönedumpning.

I arbetet har man även kartlagt de olika affärsmetoder som Svenska åkerier ibland använder sig av, t.ex. bedriver sin verksamhet utan anställda, öppnar utländska filialer och hyr in arbetskraften därifrån, eller så använder man sig bla av utländska bemanningsföretag för att på så sätt undkomma skatter och sociala avgifter.

Mycket av arbetet har även handlat om konsekvenserna av EUs öppna arbetsmarknad och hur åkeribranschen påverkats negativt av de olika EU direktiv som är aktuella-

  • Cabotage: artiklarna 8–10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009.
  • Kombidirektivet: rådets direktiv (EC) 92/106 samt (EG) 1072/2009.
  • Utstationeringsdirektivet.

För att få en överblick på vilka utländska aktörer som bedriver sin verksamhet här regelbundet, samt hur åkeriverksamheten överlag ser ut så har projektet kontinuerligt besökt hamnar, terminaler, parkeringsplatser, kombiterminaler mm för att få informell och aktuell information.

Det finns idag flertal utländska aktörer som praktiskt taget bedriver hela sin verksamhet i Sverige med stöd av regelverket gällande internationella transporter och kombidirektivet.

Arbetet har nu mynnat ut i bla anmälningar till Skattemyndigheten, Arbetsmiljöverket samt Polisanmälningar för att på så sätt sätta EU direktiven på sin spets.

Välkomna till en intressant kväll
Socialdemokraterna i Nässjö Kommun

facebook Twitter Email