Forstamaj

Välkommen att fira första maj med socialdemokraterna i Nässjö!

Svenska modellen ska utvecklas – Inte avvecklas

Förstamaj

10.30 Samling på Stortorget

Höglandskåren spelar innan tåget marscherar mot stadsparken.

11.00 Avmarsch mot stadsparken

11.20 Aktiviteter i Stadsparken

Partiet bjuder på kaffe och grillad korv. Aktiviteter och talare värvas med musik från Bill Strachal.

Ordförande för Socialdemokraterna i Nässjö, Per Svenberg, inleder med hälsningsanförande.

Huvudtalare är Kenneth G Forslund (s), ordförande i Utrikesutskottet.

Övriga talare är Tilda Josefsson (ssu) och Bahman Pourjanaki (v).

Alla hälsas välkomna

facebook Twitter Email