Majoriteten i Nässjö kommun

Vi löser kommunens investeringsbehov

Vi löser kommunens investeringsbehov i kommunkoncernen. När kommunens ekonomi inte tillåter så många investeringar som det finns behov av löser vi det i ett samarbete med de bolag som kommuninvånarna också har. Vi ser att vi på så sätt kan lösa behov av skolor, förskolor, boenden och simhall säger Anci Magnusson, Socialdemokraterna.

M, C, V och S, i Nässjö kommun om investeringar.

 

Nässjö kommun fortsätter att växa och investera

Den positiva befolkningsutvecklingen i Nässjö fortsätter. Vid utgången av maj 2018 uppgick antalet invånare till 31 350. Jämfört med maj förra året är det en ökning med drygt 400 invånare. Prognoserna visar dessutom att ökningen kommer att fortsätta.
Befolkningsökningen ställer krav på ökade investeringar somi större omfattning än tidigare finansieras inom ramen för kommunkoncernens ekonomi. Möjligheterna till detta är stora eftersom Nässjö kommuns bolag har en stabil ekonomi. Majoritetens budgetförslag för 2019-2021 koncern-gemensamma finansieringslösningar. 

 

  • Befolkningsökningen är positiv och innebär goda möjligheter till utveckling av vår kommun. I det korta perspektivet innebär den dessutom att efterfrågan på välfärdstjänster ökar och därmed behovet av investeringar säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S)

 

Utmärkande för Nässjös befolkningsökning är att den till stor del utgörs av barn i förskole- och skolåldern. Under det senaste året har antalet barn i åldern 1-15 år ökat med närmare 300. Ökningen förväntas dessutom fortsättade närmaste åren.

 

  • Barn- och elevökningen ryms inte i våra befintliga förskolor och skolor. Vi behöver bygga nytt eller bygga till våra befintliga lokaler. Dessutom måste vi ersätta några av våra äldsta byggnadermed nya säger kommunalrådet Anders Karlsson (C).

 

Nässjö kommuns ekonomi är för tillfället ansträngd. Om de kommunala bolagens ekonomi inkluderas ser dock läget bättre ut. Nässjös kommunala bolag är välskötta och har en stabil ekonomi, en stabilitet som bland annat har förstärkts av den positiva befolkningsutvecklingen. De förfogar dessutom över värdefulla tillgångar av olika slag.
Den politiska majoriteten kommer därför att på ett tydligare sätt än tidigare knyta ihop kommunens och de kommunala bolagens ekonomi för att på så sätt möjliggöra fortsatta investeringar.

 

  • Det finns flera sätt att göra det här.Som ägare kan kommunen till exempel utöka bolagens uppdrag till attomfatta byggnation och drift av olika typer av kommunala anläggningar säger kommunalrådet Anders Karlgren (M).

 

Majoriteten kommer nu att diskutera den fortsatta processen med företrädare för bolagen. Målsättningen är därefter att budgeten för 2019-2021 ska innehålla förslag på koncerngemensamma investeringsprojekt. Exempel på detta är förskolor, skolor, boenden inom den sociala verksamheten och simhall.

 

  • En gemensam investeringslösning känns mycket bra. Den speglar majoritetens vilja att se Nässjö kommun och de kommunala bolagen som en helhet som tillsammans strävar efter att bygga ut välfärden i vår kommun säger Monika Jönsson (V).

 

 

Kontakt:

Anna-Carin Magnusson (S), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se

 

Anders Karlgren (M), kommunalråd
Tel: 0380-51 86 10, e-post anders.karlgren@nassjo.se


Anders Karlsson (C), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 76, e-post anders.karlsson@nassjo.se

 

Monica Jönsson (V)
Tel: 070-478 55 62, e-post monica.jonsson@nassjo.se

 

facebook Twitter Email