Aktuellt

(S)-möte – Vårt budgetförslag Nomineringar PD

När: Tis, den 27 oktober kl. 18:30 – 21:00 Var: Kulturhuset Pigallé i Nässjö Beskrivning: Öppet medlemsmöte med Socialdemokraterna i Nässjö På programmet: – Kommunens budget– Nomineringar till PD Välkomna

Läs mer

Utvidgade befogenheter för Tullverket

Nu föreslår vi också att Tullverket ska få utökade befogenheter att ingripa mot ett brott som Tullverket annars inte har befogenhet att ingripa mot. Förslaget innebär en uttryckligt rätt för en tulltjänsteman som i samband med en tullkontroll fattar misstankar om tex männsikohandel, penningtvättsbrott eller att någon försöker föra ut stöldgods ska kunna ingripa. Tullverket…

Läs mer

Lättare för polisen att avlyssna grovt kriminella

Den grova brottsligheten har bytt karaktär och de kriminella grupperingarna har förfinat sina metoder. Med den tekniska utvecklingen finns helt nya förutsättningar att planera och begå brott. Dessutom råder en tystnadskultur som gör att människor inte vågar anmäla brott eller vittna. Möjligheten att använda hemliga tvångsmedel är därför helt central för att bekämpa de kriminella…

Läs mer

Bred satsning på civilförsvar och krisberedskap

Vi lever i en tid som kräver ett aktivt arbete med säkerhetsfrågor, försvarspolitik och krisberedskap. Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats, och Sverige står i dag inför en mångfacetterad hotbild. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Förmågan inom totalförsvaret behöver därför stärkas och förmågan att i fredstid hantera antagonistiska hot behöver…

Läs mer

Regeringen uppmanas bygga nya stambanor och behålla stationslägen

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland har skrivit ett öppet brev till regeringen där de tre regionerna framhåller behovet av satsningen på nya stambanor för höghastighetsjärnväg. I brevet uttrycks en oro över Trafikverkets bedömning om att dra ner på antalet stationsorter.  Strax innan sommaren kom det positiva beskedet att regeringen ger Trafikverket i…

Läs mer
facebook Twitter Email