Kommunfullmäktige

Socialdemokrater i Nässjö kommunfullmäktige.
 

Kurt Johansson

Nässjö

Jag är före detta skolledare. De frågor som jag tycker är mest viktiga är syssellsättnings- och utbildningpolitiken.

Anna-Carin “ANCI” Magnusson

Nässjö

Jag är är varmt engagerad i Tro och Solidaritet. Alla politiska frågor är viktiga, men jag  sätter frågorna  om välfärd, jobb och utbildning främst.

Lindha Hjälm

Nässjö

Jag arbetar som arbetsförmedlare och har tidigare arbetat som skadereglerare på ett förskringsbolag. De frågor som ligger mig varmast om hjärtat är skola, jobb och omsorg.

Leif Ternstedt

Nässjö

Jag är styrkeledare vid Räddningsverket i Nässjö och politiskt har jag varit mycket engagerad i skolfrågorna. “Alla ska med” är ett av mina ledord.

Angelica Weber

Malmbäck

Jag är just nu barnledig och mina mest viktiga politiska frågor är skolan, bostadspolitiken samt kultur- och fritidsfrågor.

Ibrahoim Hajdarevic

Nässjö

Jag arbetar som cityvärd och delar min tid mellan att hjälpa resenärer på Resecentrum och i Nässjö Centrum. Välfärd och integration tycker jag är viktiga frågor.

Barbro Svensson

Nässjö

Jag är verksamhetsassistent vid SFI och är mycket intresserad av integrations- och arbetsmarknadspolitik.

Tommy Broholm

Nässjö

Jag är f.d. brandmästare och har jobbat mycket med jobb-, skol- och ungdomsfrågor. Jag är ordförande i F(S) gruppen.

Anita Sjöberg

Nässjö

Jag  har varit skolledare inom vuxenutbildningen. Områden som speciellt intresserar mig är komperensutveckling, arbetsmarknad och näringslivsfrågor.

Håkan Gustavsson

Nässjö

Jag har arbetat som arbetsförmedlingschef och vill verka för  att utveckla  skolan, att minska ungdomsarbetslösheten samt att få fler arbetstillfällen till Nässjö.

Gunilla Andersson

Nässjö

Jag är hemarbetande och har ett stort engagemang i teaterföreningen. Jag tror på alla människors lika värde och frågan om de mänskliga rättigheterna ligger mig varmt om hjärtat.

Per Svenberg

Bodafors

Jag är ordförande i Nässjö Arbetarkommun. Jag arbetar som ytbehandlare och har arbetat fackligt.  Orättvisorna i samhället har engarerat mig.

Doris Nilsson

Bodafors

Jag arbetar som socialsekreterare och politiskt är jag intresserad av många frågor. Humanism, solidaritet och rättvisa är ledorden.

Håkan Rudmark

Nässjö

Jag är industriarbetare och arbetar också fackligt.  Industri- och arbetsmarknadspolitik  intresserar mig mest.

Helen Stolper

Nässjö

Jag är pensionerad lärare, god man, samt styrelseledamot i Nässjö Teaterförening. Jag tycker att integrationsfrågorna är mycket viktiga och vill  ha ett samhälle där alla ska känna sig trygga, behövda och sedda.

Farshid Ardabiri-Farshi

Nässjö

Jag är ungdoms- och integrationspedagog och för mig är freds-, vapenexport- och nedrustningfrågorna viktiga. Jag vill leva i ett demokratikst och rättvist samhälle där alla medborgare betraktas som  viktiga.

Kent Persson

Nässjö

Jag är arbetsmarknadssamrodnare i Nässjö Kommun oh för mig är arbetsmarknad, skola, vård och infrastruktur viktiga frågor.

Torbjörn Svensson

Nässjö

Ersättare.

Jag är pensionerad lokförare och vill arbeta för att utveckla den offentliga miljön och arbetsmarknadsfrågorna.

Mats Andersson

Nässjö

Ersättare.
Jag är IT ansvarig i Socialdemokraterna i Nässjö, sekreterare i F(S) gruppen och ordförande för Åkers Socialdemokratiska förening.

Jag arbetar som lokförare och körlärare på Transdev. Under perioder har jag också arbetat som driftledare.
Jag är ordförande för Seko klubb Krösatåg. Seko är Facket för service och kommunikation.
Kommunikations- och samhällsutvecklingsfrågor engagerar mig mycket. Mina nuvarande poltiska uppdrag är, förutom ersättare i KF ersättarare i Samhälsplaneringsnämnden och Nässjö industribyggnads AB.

Ronny Dovskog

Solberga

Ersättare.

Jag är egenföretagare och  bosatt i Solberga.

Patric Cronwall

Nässjö

Ersättare.

Jag är drifttekniker och jag tror på alla människors lika värde. De politiska frågor som är viktiga för mig är skola, kultur och fritid.

Igran Hussein

Nässjö

Ersättare.

Jag är fritidsledare och egenföretagare. Integration, arbetsmarknad och barnfattigdom intresserar mig.

Bengt Israelsson

Stensjön

Ersättare.

  Gabriella Mohlin

  Nässjö

Johan Slättberg

Nässjö

Ersättare.


Katrin Ekdahl
Nässjö

Ersättare.

facebook Twitter Email