(S)-möte – Nässjö – Ett annat Småland

Öppet medlemsmöte med Socialdemokraterna i Nässjö. Tisdagen den 27 november 2018 klockan 18.30 ABF, Storgatan 25 C i Nässjö Nässjö – ett annat Småland Hela kommunens platsvarumärke Katrin Fritz informerar Övrigt på dagordningen: – Nomineringar till styrelser och nämnder – Samverkan för Nässjö kommun – Budget 2019 för Socialdemokraterna Nässjö kommun – Nomineringar till Partidistriktet –…

Läs mer

Det parlamentariska läget efter valet – Fika &(S)nack

Det parlamentariska läget i Nässjö kommun efter valet

Plats: (S)planaden Tid: Tisdagen den 16 oktober kl 18.30 Hur ser det parlamentariska läget i Nässjö kommun ut efter valet? Bo Zander medverkar. Välkmna Nordöstra S-föreningen

Läs mer

Samverkan Nässjö kommun

Vi presenterar idag vad vi 3 partier, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, vill för vår kommun – Nässjö. Vi är överens om att ta ansvar och utveckla vår kommun. Därför har samarbetet fått namnet Samverkan Nässjö kommun. Nässjö kommun behöver ett samarbete där partier vill ta ansvar och vara i ledning. Vi har följande punkter som ledande i detta arbete.

Tillsammans– detta innebär att det är vi som bor och verkar i Nässjö kommun och alla behövs. Öppenhet– vi strävar efter transparens och delaktighet Närvarande – vi ska vara närvarande politiker och förankrade i kommuninvånarnas vardag Hållbarhet– Samverkan Nässjö kommun ska arbeta för målen i Agenda 2030. Jobben – Det framgångsrika arbete som bedrivs tillsammans…

Läs mer
facebook Twitter Email