Astrid Lindgren kämpade för jämlikhet

Vad är jämlikhet för dig? Är det viktigt? Om så är fallet, varför?I ett socialdemokratiskt sammanhang är jämlikhet ett vackert och tungt vägande ord som är kopplat till rättvisa och ett rättvisare samhälle.Vad betyder då jämlikhet?

Kortfattat betyder det att alla ska ha samma möjligheter oavsett till exempel kön, funktionsnedsättning, födelseplats, sexualitet, religion, samt social, ekonomisk och politisk bakgrund.Inom socialdemokratin är alla människors lika värde viktigt. Vi förväntas få och ta plats i samhället, samt se och lyssna till varandra. Existerar ett sådant samhälle, där alla människor är lika värda, eller är det fortfarande en dröm som ska förverkligas någon gång? Socialdemokrater för tro och solidaritet jobbar för det.Författaren Astrid Lindgren kämpade för jämlikhet och visade på det genom Pippi Långstrump. Hurdå? Eftersom Pippi, Tommy och Annika behövde varandra och var bäst tillsammans.

Sue Frykman
För Socialdemokrater för tro och solidaritet i Nässjö

facebook Twitter Email