Heja Duplantis dubbla medborgarskap!

Om man har dubbelt medborgarskap idag vill man förmodligen behålla det, särskilt när det betyder att Sverige på det sättet får en EM-guldmedalj i stavhopp och till och med ett nytt svensk rekord och världsrekord för juniorer!

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Idag tillåter Sverige dubbelt medborgarskap, som betyder att svenska medborgare har en absolut rätt att bo och arbeta här i landet, har rösträtt till riksdags- landstings- och kommunval, kan bli invalda i riksdagen och kan bli poliser eller yrkesmilitärer. Som svensk medborgare blir det enklare om man vill arbeta i andra EU-länder. Utöver detta har utländska medborgare som har permanent uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige i princip, samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare.

Men om du har dubbelt medborgaskap idag bör du se upp! Det står nämligen i Sverigedemokraternas partiprogram att ”Grundläggande krav för att kunna erhålla svenskt medborgarskap skall vara att man varit bosatt i landet under en längre tid och att man under denna tid visat att man är lojal med Sverige, respekterar svenska lagar och övriga samhällsregler, att man lärt sig det svenska språket och skaffat sig grundläggande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv. Den som är svensk medborgare skall inte kunna inneha annat medborgarskap utöver det svenska och endast svenska medborgare skall ha rösträtt i allmänna val.”

Om du vill kunna behålla ditt dubbla medborgarskap får du rösta den 9 september för ett parti som tillåter det. Socialdemokraterna, med den kärleksfulla röda rosen som symbol, är ett utmärkt exempel. På så sätt kan Sverige behålla äran av Armand Duplantis guldmedalj och rekordhopp. Äran och rekordet kunde annars ha gått enbart till USA.

Sue och Tofte Frykman

facebook Twitter Email