SD:s nyvaknade historieintresse

Har lagt märke till att SD fått ett historiskt intresse som dock inte gäller den egna historien utan mer andra partiers.

Tänkte därför beskriva lite vad som hänt i fullmäktige de senaste två mandatperioderna när SD haft valda ledamöter. SD har i två artiklar och en insändare beskrivit hur de tar ansvar för kommunens ekonomi i Nässjö. Eftersom undertecknad varit med vid de åtta tillfällen när vi beslutat om budgeten för kommunen åren 2011-2018 så har jag erfarenhet av SD:s ”ansvarstagande”.  Den första mandatperioden 2010-2014 hade SD fyra mandat av vilka två stod tomma större delen av mandatperioden. Normalt ska ju de ledamöter som inte vill vara med avgå men så skedde inte och partistöd för fyra mandat tog man emot. Vid de tillfällen vi hade budgetmötet hade SD inget eget förslag likt andra oppositionspartier. De reserverade sig dock mot beslutet. Vanligtvis sker det till förmån för eget förslag men det hade de inget.

Innevarande mandatperiod 2014-2018 har man lämnat lite knapphändiga budgetförslag förutom vid senaste tillfället, budget för 2018, då man lämnade in ett förslag utarbetat av en bankman som man rekryterat.

Även den här mandatperioden har det varit lite si och så med närvaron. Vid senaste budgetsammanträdet november 2017 då den budget som man nu ondgör sig över var 5 av 11 ledamöter borta. Alltså nästan halva styrkan. Är det att ta ansvar? Även vid andra tillfällen blir det ibland lite glest i SD-leden mot sammanträdets slut.

Det kanske blir bättre när det nya arvodessystemet träder i kraft. Reglerna har varit så utformade att även om man går efter halva sammanträdet får man fullt arvode. Nu ändras detta så att ersättningen utgår per timme istället.

Ansvarstagandet är alltså inte så stort sett ur ett historiskt perspektiv.

 

Kurt Johansson

facebook Twitter Email